Vi har vært på følgende prosjekter / kunder:

1. Alta Rør –Alta Nærsykehus, Burfjord skole, C4 Alta
2. Rørlegger Dan Berg – Alta Ves
t