I 2020 leverte vi rundt 40 malere til våre kunder.

Noen av våre prosjekter /kunder er:

1. Alta Omsorgssenter
2. Markveien terrasse, Alta
3. C4, Alta
4. Alta Nærsykehus
5. Interiørservice Leknes
6. Bygg og Malermesteren, Kirkenes

7. Alta Ungdomskole
8. Skansen Aktivitetssenter
9. Håndverksgruppen, Alta
10. Brødrene Ek , Alta
11. Nordlys Malerservice
12. Havspeil , Alta
13. Harald Nilsen As Entreprenørforretning – Tannklinikken i Tana Bru, Høgegga Barnehage, Statnett, Alta lufthavn

14. Malermester Løvoll
15. Geir Svendsen Entreprenør – Elvekanten
16. Jostein Skjetne
17. Peyma Entreprenør – Fagtrykk Bygg