Vi har levert betongarbeidere til følgende prosjekter:

1. Skillemoen EPC
2. Luostejok kraftverk
3. Alta Omsorgssenter
4. Nordkapp VGS
5. Narvik Brannstasjon
6. Transformatorstasjon i Breivikbotn
7. Alta motor
8. Oppdrettsanlegg i Friarfjord
9. Bergverk, Sjernøya
10. Oppdrettsanlegg , Repvåg
11. Oppdrettsanlegg , Sarnes