Vi har vært på følgende prosjekter / kunder:

1. Håndverksgruppen Alta – Alta Omsorgssenter, Alta Nærsykehus, Markveien terrasse, Elvekanten, Alta Brannstasjon, Alta Videregående skole, Coop Mehamn
2. Byggmester Bengt Andersen  – Berlevåg Basseng, Burfjord skole
3. Entreprenør Harald Nilsen  – Tannklinik Tana bru, Statsnett, Høgegga barnehage, Tannklinikken i Alta